Objectius i serveis/Objetivos y servicios

 

                                                                                                              Estos són alguns dels nostres principals

                                                                                                                                OBJECTIUS

 

 •    Informació i formació: cursos, conferències, xarrades i fòrums empresarials.
 •     Defensa de l'associat ant les distintes administracions públiques
 •     Foment de participació dels empresaris en els organismes de conciliació o arbitratge.
 •     Subscripció de convenis
 •     Dinamització del teixit empresarial de la nostra localitat.

             Dins de les activitats d'animació i promoció turisticocomercial, cal destacar les campanyes de Nadal,  el concurs d'Ornamentació Nadalenca (Organitzat en col·laboració amb la Regidoria de Tursmo i Comerç de l'Excm. Ajuntament de La Vila Joiosa), Bicis al carrer!  (Organitzada per la Regidoria d'Esports de l'Excm. Ajuntament de La Vila Joiosa), els sortejos, molt especialment "Gasta't 6.000 € en un dia", "Rasca i gana amb AVEA", "Rasca Monedero", "Aladí visita La Vila", així mateix caben ressaltar activitats com Torna la pesseta, Fira de primavera en la Bavera, Desfile  de Moda, Fira de Nadal, Amb G de Tapes, Shopping Night, Decorárbol, Demana Desitjos...

                                                                                                              SERVICIS per a associats

 

 •     Tramitació d'ajudes, subvencions, davant de l'Excm. Ajuntament de La Vila Joiosa; Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, IMPIVA, Conselleria de Cultura (Ajudes per a la promoció de l'ús del valencià), Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, Xarxa.És i la resta de subvencions de distints organisme públics.
 •     Informació sobre novetats: fiscals laborals i en definitiva de tota normativa que afece a tots i cada un dels sectors.
 •     Tramitacions administratives, presentació d'escrits davant d'organismes públics, elaboració de cartes de preus per a bars i restaurants, contestació i presentació per reclamacions, redacció i presentació d'instàncies, i sol·licituds, plecs de descàrrecs, etc.
 •     Formació contínua (cursos, xarrades, fòrums empresarials, etc.)
 •     Formació bonificada a través de la Fundació Tripartida.
 •     Gabinet jurídic, fiscal, laboral i financer (a través de COVACO i LLIGA)
 •     Assessorament en tot tipus de qüestions que afecten els negocis.

 Al ser la nostra Associació una entitat sense ànim de lucre, i si tributes per estimació directa, és a dir, fas declaracions trimestrals d'IVA, pots desgravar-te el 100% de la quota d'AVEA en la teua pròxima declaració de IRPF o Impost de Societats

 

 

Estos son algunos de nuestros principales

OBJETIVOS

 • Información y formación: cursos, conferencias, charlas y foros empresariales.
 • Defensa de los asociados ante las distintas administraciones públicas
 • Fomento de participación de los empresarios en los organismos de conciliación o arbitraje.
 • Suscripción de convenios
 • Dinamización del tejido empresarial de nuestra localidad.

             Dentro de las actividades de animación y promoción turístico-comercial, cabe destacar las campañas de Navidad,  el concurso de Ornamentación Navideña (Organizado en colaboración con la Concejalía de Tursmo y Comercio del Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa), Bicis al Carrer!  (Organizada por la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa), los sorteos, muy especialmente "Gástate 6.000 € en un día", "Rasca y gana con AVEA", "Rasca Monedero", "Aladino visita La Vila", asi mismo caben resaltar actividades como Vuelve la peseta, Feria de Primavera en la Barbera, Desfile de Moda, Feria de Navidad, Con G de Tapas, Shopping Night, Decorárbol, Pide Deseos...

SERVICIOS para asociados

 • Tramitación de ayudas, subvenciones, ante el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa; Consellería de Industria, Comercio e Innovación, IMPIVA, Consellería de Cultura (Ayudas para la promoción del uso del valenciano), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Red.es y demás subvenciones de distintos organismo públicos.
 • Información acerca de novedades: fiscales laborales y en definitiva de toda normativa que afece a todos y cada uno de los sectores.
 • Tramitaciones administrativas, presentación de escritos ante organismos públicos, elaboración de cartas de precios para bares y restaurantes, contestación y presentación por reclamaciones, redacción y presentación de instancias, y solicitudes, pliegos de descargos, etc.
 • Formación continua (cursos, charlas, foros empresariales, etc.)
 • Formación bonificada a través de la Fundación Tripartita.
 • Gabinete jurídico, fiscal, laboral y financiero (a través de COVACO y ATA)
 • Asesoramiento en todo tipo de cuestiones que afecten a los negocios.

Al ser nuestra Asociación una entidad sin ánimo de lucro, y si tributas por estimación directa, es decir, haces declaraciones trimestrales de IVA, puedes desgravarte el 100% de la cuota de AVEA en tu próxima declaración de IRPF o Impuesto de Sociedades

 

 


Usted está aquí: Inicio Servicis/Servicios Objectius i servicis/Objetivos y servicios