Quí som/Quiénes Somos

L'Associació Vilera d'Empresaris (A.V.E.A.), es constituïx al Gener de 1996. Amb data 7 de febrer de 1997, se celebren les primeres eleccions de la Junta Directiva, eixint electa, per majoria absoluta i sense cap vot en contra, la llista encapçalada per D. Santiago Tito Torregrosa.

Durant estos quatre anys de mandat, A.V.E.A. Treballa per a aconseguir la firma de convenis que afavorisquen al teixit empresarial d'esta localitat.

Al març del 2001, se celebren les segones eleccions de Junta Directiva tornant a eixir electa, per majoria absoluta i sense cap vot en contra, la candidatura encapçalada per l'actual president de A.V.E.A., D. Santiago Tito Torregrosa.

Des de l'Assemblea General Ordinària de 2005, seguix en funcions, fins maig del 2007, que ix triada una nova Junta Directiva, encapçalada pel seu president D. Manuel Fernández Sánchez. En l'actualitat, i sota la presidència de Rebeca Couto, AVEA compta amb més de 150 empreses associades dels distints sectors (comerç, servicis i hostaleria).

Un dels objectius de l'Associació Vilera d'Empresaris és el que els seus associats tinguen una empresa preparada, per este motiu des de la Junta Directiva de A.V.E.A. Es preparen cada any una sèrie de cursos, conferències i fòrums empresarials.

Una altra de les labors és representar i defendre a l'associat ant les distintes administracions públiques i promoure la participació dels empresaris en els organismes de conciliació o arbitratge.

La Seu d'AVEA, està ubicada en C/ Canalets, s/n Mercat Central 1a planta. Compta amb una aula de formació, a fi de donar un millor servici a l'associat, impartint xarrades, conferències i cursos d'interés per al teixit empresarial de la nostra localitat.

Dins de les campanyes d'animació i promoció comercial cal destacar les campanyes de Nadal, el concurs d'aparadors (organitzat en col·laboració amb la Regidoria de Turisme i Comerç de l'Excm. Ajuntament de La Vila Joiosa), els sortejos de viatges, etc., així com el sorteig de "Gasta't 6000 euros en un dia" i el “Rasca i Gana amb AVEA”, Aladí Visita La Vila, Rasca Monedero, Amb G de Tapes, Shopping Night i Decorarbol/Demana Desitjos. Volem agrair públicament a la Regidoria de Foment Econòmic i Turisme de l'Excm. Ajuntament de La Vila Joiosa, la seua col·laboració per a la posada en marxa d'estos actes, que reafirma l'eslògan de A.V.E.A.: "Creixent junts".

La Asociación Vilera de Empresarios (A.V.E.A.), se constituye en enero de 1.996. Con fecha 7 de febrero de 1.997, se celebran las primeras elecciones de la Junta Directiva, saliendo electa, por mayoría absoluta y sin ningún voto en contra, la lista encabezada por D. SantiagoTito Torregrosa.

Durante estos cuatro años de mandato, A.V.E.A. trabaja para lograr la firma de convenios que favorezcan al tejido empresarial de esta localidad.

En marzo de 2001, se celebran las segundas elecciones de Junta Directiva volviendo a salir electa, por mayoría absoluta y sin ningún voto en contra, la candidatura encabezada por el actual Presidente de A.V.E.A., D. Santiago Tito Torregrosa.

Desde la Asamblea General Ordinaria de 2005, sigue en funciones, hasta mayo de 2007, que sale elegida una nueva Junta Directiva, encabezada por su Presidente D. Manuel Fernández Sánchez. En la actualidad, y bajo la presidencia de Rebeca Couto, AVEA cuenta con más de 150 empresas asociadas de los distintos sectores (comercio, servicios y hostelería).

Uno de los objetivos de la Asociación Vilera de Empresarios es el que sus asociados tengan una empresa preparada, por este motivo desde la Junta Directiva de A.V.E.A. se preparan cada año una serie de cursos, conferencias y foros empresariales.

Otra de las labores es representar y defender a los asociados ante las distintas administraciones públicas y promover la participación de los empresarios en los organismos de conciliación o arbitraje.

La Sede de AVEA, está ubicada en C/ Canalejas, s/n Mercado Central 1ª planta. Cuenta con un aula de formación, a fin de dar un mejor servicio al asociado, impartiendo charlas, conferencias y cursos de interés para el tejido empresarial de nuestra localidad.

Dentro de las campañas de animación y promoción comercial cabe destacar las campañas de Navidad, el concurso de escaparates (organizado en colaboración con la Concejalía de Turismo y Comercio del Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa), los sorteos de viajes, etc., así como el sorteo de "Gástate 6000 euros en un día" y el “Rasca y Gana con AVEA”, Aladino Visita La Vila, Rasca Monedero, Con G de Tapas, Shopping Night y Decorarbol/Pide Deseos. Queremos agradecer públicamente a la Concejalía de Fomento Económico y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa, su colaboración para la puesta en marcha de estos actos, que reafirma el slogan de A.V.E.A.: "Creixent junts".

Usted está aquí: Inicio Quí som/Quiénes Somos