Noticias

Noticias (36)

CON G DE TAPAS, planazoooo! Tenemos más que un plan del 27 de octubre al 5 de noviembre, nos vemos por los bares de La Vila, mira, mira lo que tenemos preparado para tí... Mira nuestro videotutorial: en Instálate nuestra WEB - APP pinchando en el siguiente enlace: http://www.congdetapas.com

 

                                                                                                     LA SÈPTIMA EDICIÓ DE "CON G DE TAPAS" COMENÇA EL 13 DE NOVEMBRE

 El 13 de novembre comença la ruta gastrónomica "Con G de Tapas" i finalitzarà el diumenge 22 de novembre. En esta sèptima edició també es comptaran amb tres premis, a la millor tapa, a la millor tapa de peix de la Llotja de La Vila Joiosa i a la fotografia més votada en Facebook i també hi haurà altres tres premis, al guanyador en el sorteig d'entre els votants a la millor tapa, el guanyador del sorteig d'entre els votants a la millor tapa de peix i l'establiment on s'haja realitzat la foto guanyadora del concurs de Facebook.

Les Companyies Mora i Cristiana que ostentaran el regnat en el 2016, seran les encarregades de la venda dels tiquets, els diners recaptats anirà destinat a dites companías de Festes,  així com a distintes obres socials.

Tornem  "Con G de Tapas", amb 26 tapes de 26 establiments que faran les delícies de tots nosaltres durant els deu dies que dura l'esdeveniment. Pel mòdic preu de 10 euros es podrà adquirir el ticket+plano, que consta de quatre tiquets (4 tapes més 4 begudes) i la localització dels establiments participants en el pla de la nostra ciutat.

 

LA SÉPTIMA EDICIÓN DE CON G DE TAPAS COMIENZA EL 13 DE NOVIEMBRE

El 13 de noviembre comienza la ruta gastrónomica Con G de Tapas y finalizará el domingo 22 de noviembre. En esta séptima edición también se contarán con tres premios, a la mejor tapa, a la mejor tapa de pescado de la Lonja de Villajoyosa y a la fotografía más votada en Facebook y también habrá otros tres premios, al ganador en el sorteo de entre los votantes a la mejor tapa, el ganador del sorteo de entre los votantes a la mejor tapa de pescado y el establecimiento donde se haya realizado la foto ganadora del concurso de Facebook.


Las Compañías Mora y Cristiana que ostentarán el reinado en el 2016, serán las encargadas de la venta de los tickets, el dinero recaudado irá destinado a dichas companías de Fiestas,  así como a distintas obras sociales.

Volvemos  Con G de Tapas, con 26 tapas de 26 establecimientos que harán las delicias de todos nosotros durante los diez días que dura el evento. Por el módico precio de 10 euros se podrá adquirir el ticket+plano, que consta de cuatro tickets (4 tapas más 4 bebidas) y la localización de los establecimientos participantes en el plano de nuestra ciudad.

Divendres passat, 6 de novembre van ser presentades les tapes en el saló El senyor Pedro de la Finca La Bavera dels Aragonés.

El pasado viernes, 6 de noviembre fueron presentadas las tapas en el salón Don Pedro de la Finca La Barbera dels Aragonés.

L'esdeveniment va comptar amb la presència de l'alcalde de La Vila Joiosa, Sr. D. Andreu Verdú; el president de l'Associació Vilera d'Empresaris (AVEA), D. Pedro Juan Sanjuan; la Regidora de Foment Econòmic i Festes, Sra. Marta Sellés; el president de l'Associació Santa Marta, D. José Llinares; el Rei Moro, D. Juan Vicente Adam i el Rei Cristià, D. Nicolás Santamaría i a més van assistir diversos membres de la coorporació municipal.

El evento contó con la presencia del Alcalde de Villajoyosa, Sr. D. Andreu Verdú; el presidente de la Asociación Vilera de Empresarios (AVEA), D. Pedro Juan Sanjuan; la Concejala de Fomento Económico y Fiestas, Dña. Marta Sellés; el presidente de la Asociación Santa Marta, D. José Llinares; el Rey Moro, D. Juan Vicente Adam y el Rey Cristiano, D. Nicolás Santamaría y además asistieron diversos miembros de la coorporación municipal.

 

S'ha publicat la convocatòria d'ajudes del “Segon Programa de Millora de la Connectivitat Sense fil del Sector Hoteler (Allotjaments amb Xarxa)

La subvenció consistix en ajudes econòmiques a establiments hotelers i càmpings, amb un màxim de 25.000 € i un pressupost mínim subvencionable de 6.250 €, destinades al desplegament o millora de la xarxa sense fil dels establiments hotelers, que permeten oferir un servici gratuït de qualitat als clients des de qualsevol part de l'establiment i absorbir l'augment de dispositius mòbils disponibles per persona.

Es poden beneficiar d'estes ajudes tots els establiments hotelers, allotjaments turístics i càmpings (CNAE 2009: 55.10 Hotels i allotjaments semblants, 5.20 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, 55.30 Càmpings i aparcaments per a caravanes) que tinguen menys de 250 empleats i un volum de negocis menor de 50M€. Estes actuacions estan dirigides a les pimes de tot el territori nacional.

Com a mínim un 60% de l'actuació servirà per a finançar el desplegament o millora d'una xarxa sense fil de qualitat en l'establiment hoteler (xarxa Wi-Fi), que obligatòriament ha de cobrir entorn d'un 90% de la superfície, incloent habitacions i zones comunes obertes i tancades.

Així mateix es podrà finançar, amb fins a un màxim del 40% de l'ajuda, la contractació d'una nova línia d'accés a Internet o millora de l'actual que done suport a la xarxa sense fil, contemplant els gastos associats a l'alta i fins a un màxim de 3 mesos de servici.

La quantia total màxima de les ajudes que es concedisquen serà de 15.000.000 €, corresponent a la Comunitat Valenciana un muntant de 1.603.092 €

El termini de presentació serà des del 15 d'octubre  fins al 16 de novembre del 2015 i haurà de realitzar-se únicament per via telemàtica, amb certificat digital vàlid.

Font: Xarxa.Es

 

Se ha publicado la convocatoria de ayudas del “Segundo Programa de Mejora de la Conectividad Inalámbrica del Sector Hotelero (Alojamientos con Red)

La subvención consiste en ayudas económicas a establecimientos hoteleros y campings, con un máximo de 25.000 € y un presupuesto mínimo subvencionable de 6.250 €, destinadas al despliegue o mejora de la red inalámbrica de los establecimientos hoteleros, que permitan ofrecer un servicio gratuito de calidad a los clientes desde cualquier parte del establecimiento y absorber el aumento de dispositivos móviles disponibles por persona.

Se pueden beneficiar de estas ayudas todos los establecimientos hoteleros, alojamientos turísticos y campings (CNAE 2009: 55.10 Hoteles y alojamientos similares, 5.20 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, 55.30 Campings y aparcamientos para caravanas) que tengan menos de 250 empleados y un volumen de negocios menor de 50M€. Estas actuaciones están dirigidas a las pymes de todo el territorio nacional.

Como mínimo un 60% de la actuación servirá para financiar el despliegue o mejora de una red inalámbrica de calidad en el establecimiento hotelero (red Wi-Fi), que obligatoriamente ha de cubrir en torno a un 90% de la superficie, incluyendo habitaciones y zonas comunes abiertas y cerradas.

Así mismo se podrá financiar, con hasta un máximo del 40% de la ayuda, la contratación de una nueva línea de acceso a Internet o mejora de la actual que dé soporte a la red inalámbrica, contemplando los gastos asociados al alta y hasta un máximo de 3 meses de servicio.

La cuantía total máxima de las ayudas que se concedan será de 15.000.000 €, correspondiendo a la Comunidad Valenciana un montante de 1.603.092 € 

El plazo de presentación será desde el 15 de octubre  hasta el 16 de noviembre de 2015 y deberá realizarse únicamente por vía telemática, con certificado digital válido.

Fuente: Red.es

Viernes, 14 Agosto 2015 11:25

Shopping Night

L'Associació Vilera d'Empresaris, organitza divendres que ve, la Shopping Night més divertida de l'estiu, oferint a tots els clients descomptes especials, activitats d'animació i sorteig de regals.

En esta 2a edició participen 36 establiments, que obriran les seues portes fins a la mitjana nit, per a fomentar la diversió i les compres en el nucli urbà de La Vila Joiosa. En C/ Colom, C/ Constitució, Av. Del País Valencià, C/ Ciutat de València i C/ Cristobal Galiana, trobareu visites teatralitzades, promocions, preus exclusius i moltes sorpreses.

Ací vos deixem els establiments participants, les seues promocions, activitats, els seus regals...

 

La Asociación Vilera de Empresarios, organiza el próximo viernes, la Shopping Night más divertida del verano, ofreciendo a todos los clientes descuentos especiales, actividades de animación y sorteo de regalos.

En esta 2ª edición participan 36 establecimientos, que abrirán sus puertas hasta la media noche, para fomentar la diversión y las compras en el casco urbano de Villajoyosa. En C/ Colón, C/ Constitución, Avda. del País Valenciano, C/ Ciudad de Valencia y C/ Cristobal Galiana, encontraréis visitas teatralizadas, promociones, precios exclusivos y muchas sorpresas.

Aquí os dejamos los establecimientos participantes, sus promociones, actividades, sus regalos...

Que no vos ho compten! Vos esperem el divendres, 21 d'agost a partir de les 19:00 h

Que no os lo cuenten! Os esperamos el viernes, 21 de agosto a partir de las 19:00 h


Pedro Juan Sanjuán, president d'AVEA i Fernando Fredes, president de l'Assemblea Local de La Vila Joiosa de Creu Roja, van firmar el dia 29 de juny, un conveni de col·laboració a fi de promoure, per mitjà d'acords i línies de col·laboració, la integració laboral de les persones amb més dificultats d'accés al mercat de treball, a través de pràctiques formatives no laborals en les empreses associades a AVEA, on l@s participants d'ocupació, ciutadans empadronats en el terme municipal de La Vila Joiosa, Sella, Orxeta o Relleu, atesos des dels projectes d'Inclusió Social i Ocupació de Creu Roja o derivats des del departament de Benestar Social de l'Ajuntament de la nostra localitat, puguen adquirir experiència professional que els facilitaràuna inserció en el mercat laboral.


Pedro Juan Sanjuán, Presidente de AVEA y Fernando Frías, Presidente de la Asamblea Local de Villajoyosa de Cruz Roja, firmaron el día 29 de junio, un convenio de colaboración a fin de promover, mediante acuerdos y líneas de colaboración, la integración laboral de las personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, a través de prácticas formativas no laborales en las empresas asociadas a AVEA, donde l@s participantes de empleo, ciudadanos empadronados en el término municipal de Villajoyosa, Sella, Orxeta o Relleu, atendidos desde los proyectos de Inclusión Social y Empleo de Cruz Roja o derivados desde el departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de nuestra localidad, puedan adquirir experiencia profesional que les facilitaráuna inserción en el mercado laboral.

El dilluns 30 de juny, la Junta Directiva d'AVEA, va tindre la primera presa de contacte amb Marta Sellés Senabre, Regidora de Foment Econòmic i Turisme del nostre Ajuntament. Marta es va presentar, ens va oferir el seu suport i la predisposició a col·laborar amb la nostra Associacio.

El lunes 30 de junio, la Junta Directiva de AVEA, tuvo la primera toma de contacto con Marta Sellés Senabre, Concejala de Fomento Económico y Turismo de nuestro Ayuntamiento. Marta se presentó, nos ofreció su apoyo y la predisposición a colaborar con nuestra Asociación.

Fer us del valencià en el teu negoci te incentius...


Ajudes per a la promoció de la nostra llengua


Fas ús de la llengua valenciana en la teua empresa? Perquè t'informen que pots sol-licitar ajuda per a les activitats de promoció del valencià, que atorga la Generalitat Valenciana.

Tens temps fins al 30 de setembre. 

Hacer os del valenciano en tu negocio te incentivos...

 

 

 

 

Ayudas para la promoción de nuestra lengua 

 

 

 

Haces uso de la lengua valenciana en tu empresa? Porque te informan que puedes solo ayuda para las actividades de promoción del valenciano, que otorga la Generalitat Valenciana.

 

 

Tienes tiempo hasta el 30 de septiembre.

 

  

AVEA ES REUNIX AMB FEPEVAL

 

 

 

 

Pedro Juan Sanjuán, president d'AVEA, es va reunir amb Diego Roma, Gerent de FEPEVAL.

 

 

 

 

El  trobe va tindre  lloc  el  passat  12 de juny en les  instal·lacions de l'Associació Vilera d'Empresaris, en el, Diego Roma, va presentar a la Federació de Polígons de la Comunitat Valenciana, els convenis i els servicis que oferixen.

 

 

 

 

Sanjuán ha destacat que ha sigut una bona presa de contacte amb professionals de l'associacionisme "industrial"

 

 


AVEA SE REUNE CON FEPEVAL

 

Pedro Juan Sanjuán, Presidente de AVEA, se reunió con Diego Romá, Gerente de FEPEVAL.


El  encuentro tuvo  lugar  el  pasado  12 de junio en las  instalaciones de la Asociación Vilera de Empresarios, en el, Diego Romá, presentó a la Federación de Polígonos de la Comunidad Valenciana, los convenios y los servicios que ofrecen.


Sanjuán ha destacado que ha sido una buena toma de contacto con profesionales del asociacionismo "industrial"

 

 

COL·LABORES?

 

 

 

 

Creu Roja La Vila Joiosa està impartint, entre persones en situació de desocupació, un curs per a fomentar la reinserció laboral en el sector de la restauració.

 

 

 

 

Hi ha 18 alumnes que han de realitzar 60 hores de pràctiques de servicis de restaurant en un establiment hostaler. Serà del 20 de juliol al 7 d'agost. Col·labores?

 

 

Si necessites més informació, Creu Roja posa a la teua disposició un número de telefóno: 965895876, perquè pugues cridar i resoldre els teus dubtes.

 

 


¿COLABORAS?

 

Cruz Roja Villajoyosa está impartiendo, entre personas en situación de desempleo, un curso para fomentar la reinserción laboral en el sector de la restauración.

 

Hay 18 alumnos que deben realizar 60 horas de prácticas de servicios de restaurante en un establecimiento hostelero. Será del 20 de julio al 7 de agosto. Colaboras?


Si necesitas más información, Cruz Roja pone a tu disposición un número de telefóno: 965895876, para que puedas llamar y resolver tus dudas.

 

Página 1 de 3
Usted está aquí: Inicio Noticies/Noticias